Følg danske prædikener på Facebook

Følg os på Facebook

Prædikantlisten

Listen rummer navne på både de store og de mindre prædikanter. Formålet er at få dem alle inddraget med en eller flere prædikener. Som hovedregel er det trykte og udgivne tekster, som behandles.

1500-1600

Christiern Pedersen (1480-1554)

Hans Tausen (1494-1561)

Niels Hemmingsen (1513-1600)

Jesper Brochmand (1585-1652)

Henrik Thomas Gerner (1629-1700)  

1700-tallet

Enevold Ewald (1696-1754)

Peder Hersleb (1689-1757)

Henrik Gerner (1701-1786)

Peder Rosenstand-Goiske (1704-1769)

Herman Treschow (1739-1797)

Nicolai Edinger Balle (1744-1816)

Christian Bastholm (1740-1819)

Andreas Wöldike (1752-1836)

Carl Christian Birch (1753-1808)

Henrik Georg Clausen (1759-1840)

1800-tallet 

Jakob Peter Mynster (1775-1854)

Hans Lassen Martensen (1808-1884)

Ditlev Gotthard Monrad (1811-1887)

N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Vilhelm Birkedal (1809-1892)

Jens Christian Hostrup (1818-1892)

Vilhelm Beck (1829-1901)

Otto Møller (1831-1915)

Rudolf Frimodt (1828-1879)

 

1900-tallet

Morten Pontoppidan (1851-1931)

Henry Ussing (1855-1943)

Olfert Ricard (1872-1929)

Tage Schack (1892-1945)

Peter Schindler (1892-1967)

Kaj Munk (1898-1944)

Poul Georg Lindhardt (1910-1988)