Følg danske prædikener på Facebook

Følg os på Facebook

Historiske danske prædikener

Podcastserie

Danske Prædikener Genfortalt formidler engagerede samtaler om prædikengenrens kirke- og kulturhistorie til inspiration for alle, der måtte være interesseret og måske ovenikøbet kan bidrage. Formålet er at lade gamle normative tekster komme til orde i analytiske og engagerede genfortællinger, som podcastes og udgives her på siden, samt i de gængse podcast apps.  

Perikopehjul

Her på siden finder du de fastsatte prædikentekster til alle årets søn- og helligdage. Vi interesserer os for prædikener historisk set og samler løbende prædikener over teksterne til første og anden tekstrække. Dem præsenterer vi og udlægger i podcastserien Danske Prædikener Genfortalt.

Alt materiale på hjemmesiden er organiseret i to perikopehjul: ét til første række og ét til anden række. Ved at klikke på en af søndagene i hjulene får du adgang til prædikenteksten, og som projektet skrider frem: podcastes og links til de historiske prædikener, vi taler om i podcasten.

Du kan høre vores podcast til de forskellige søndage under menupunktet Genfortalt. Du kan også finde vej ind gennem de enkelte søndage under punktet Tekster 1trk.

Tidsperioder

Tekster 1trk består af de ældste prædikentekster, som blev fastsat tidligt i middelalderen. Vores udlægninger til denne samling er danske prædikener udvalgt fra perioden 1492-1884.

Tekster 2trk består af tekster fastsat i 1880’erne. Vores udlægninger af disse tekster er prædikener og prædikenmanuskripter fra perioden 1884-1992.

Formål

Projektet har til formål at formidle teologisk viden til inspiration for praktiske hermeneutikere (præster og teologer) og lægfolk i flere aldersgrupper. Projektet er tværfagligt, kirke- og kulturhistorisk.

Prædikengenren er en anvendelsens genre. Den er både mundtlig og skriftlig. Projektet imødegår genrens særkende ved at udlægge skriftlige kilder i mundtlige samtaler, som udgives i podcastserien: Danske Prædikener genfortalt.

 

500 års prædikener

Projektet historiske periode begynder ved Reformationen og frem til i dag. På de 500 år findes en mængde prædikener over kirkeårets fastlagte prædikentekster, som udgør projektets kildemateriale. Arbejdet med at afgrænse og udvælge er påbegyndt, og listen over historiske prædikanter, som inddrages, udbygges løbende.

Hjul & 67 tangenter

De fastsatte prædikentekster er indordnet i et hjul med 67 tangenter. Hver tangent indeholder en prædikentekst, oplysninger om denne tekst og en podcast med nutidige udlægninger af historiske prædikener. På denne måde kommer hjulet til at fungere som receptionshistorisk postil.

Postil og podcast

Postillen er en samling af prædikenudlægninger udformet i en podcastserie med samtaler mellem en vært og en mikrofonholder, som præsenterer en prædikant og udlægger en udvalgt historisk prædiken.

Postilllen kan tilgås via hjulet og via de enkelte tangenter, som er samlet under menupunktet Tangenter 1rk.

Podcastserien kan tilgås via menupunktet: genfortalt

Har du spørgsmål til projeket eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Kristian Mejrup, kirkehistoriker og sognepræst ved Thomas Kingos Kirke i Odense.

Formålet med Danske Prædikener er at formidle teologisk viden til inspiration for præster, teologer og praktiske hermeneutikere, hvis arbejde omfatter forståelse, fortolkning og anvendelse af historiske tekster i en nutidig kontekst.

Projektet er af tværfaglig, kirke- og kulturhistorisk interesse. Er du interesseret i projektet, er du velkommen til at kontakte Kristian Mejrup.